Procesi

Procesi R&D i Kimikateve Organike Përfshirë

Agrokimike & Ndërmjetësues;Intermediate farmaceutike;Parfume & Shije & Ndërmjetësues; Kimikate të shkëlqyera organike.

Procesi i Kërkimit dhe Zhvillimit të Kimikateve Organike

Duke u fokusuar në
Zbulimi i rrugës sintetike, optimizimi i procesit, hetimi i sigurisë së substancave dhe proceseve, Hetimi i rrjedhës.

Karakterizohet nga
Strategjia e udhëheqjes së kostos, Procesi inovativ, i sigurt dhe i lehtë për t'u operuar, Procesi i gjelbër.

procesi
Mini Pilot _Kilo Lab for Technology Scale Up Test

Mini Pilot / Kilo Lab për Testin e Shkallimit të Teknologjisë

Hetimi i Sigurisë së Substancave dhe Procesit

Hetimi i Sigurisë së Substancave dhe Procesit

Hetimi i Stabilitetit Termik dhe Kimik i2

Hetimi i Stabilitetit Termik dhe Kimik i Substancave dhe Reaksioneve