Turne në fabrikë

fabrika-12

Fabrika

fabrika-11

Fabrika

fabrika-10

Fabrika

fabrika-14

Punëtori

fabrika-13

Punëtori

fabrika-15

Punëtori

fabrika-16

Dhoma e analizave

fabrika-18

Ferma e tankeve

fabrika-17

Ferma e tankeve

fabrika-01

Ndërtesa e bojlerit

fabrika-03

Hedhja e ujërave të zeza

fabrika-02

Dhomë magazinimi

fabrika-09

Ndërtesë gjithëpërfshirëse

fabrika-05

Pajisjet kundër zjarrit

fabrika-06

Dhoma Qendrore e Kontrollit

fabrika-04

Hedhja e ujërave të zeza

fabrika-07

Pajisjet kryesore

fabrika-08

Pajisjet kryesore